Spring naar inhoud

Deborah van der Stoep

Dr. D.F. (Deborah) van Breukelen-van der Stoep - deborahvanderstoep.nl

De laatste jaren heb ik - als arts en als persoon - een ontwikkeling doorgemaakt. In deze ontwikkeling ben ik meer gekomen tot de kern van mijn kwaliteiten, behoeftes en wensen. En langzaam durfde ik van mijn dromen ook werkelijkheid te maken. Zo volgde ik een coachopleiding aan het Europees Instituut, begon ik met het schrijven van blogs voor medisch contact en haakte ik aan bij doktersdialogen. Wat deze initiatieven bindt, is mijn wens bij te dragen aan een persoonlijk groeiproces van anderen. Iets wat - zo heb ik ondervonden - hand in hand gaat met mijn persoonlijk groeiproces. Middelen die ik inzet zijn kennisoverdracht, aangaan en stimuleren van dialoog en aanmoedigen tot (zelf)reflectie. En dit is tevens de basis voor goed patiënt contact. Het overdragen van mijn kennis van en passie voor een goede communicatie, echt contact en verbinding met de ander  geven mij ontzettend veel energie. Vanuit mijn achtergrond als reumatoloog richt ik mij hierbij primair op mensen die betrokken zijn bij de zorg. En al blijf ik in de basis een gepassioneerde dokter, ik vul mijn positieve ervaringen buiten deze functie graag verder aan door in bredere context workshops, trainingen en lezingen te geven.


Arts

Vanuit patienten krijg ik vaak terug dat ik goed luister. Dat ze zich gehoord ben begrepen voelen. Serieus genomen als mens. Daarnaast ben ik in staat in heldere woorden uitleg te geven over medische bevindingen, diagnose en behandeling. In dit hele proces staat voor mij keuzevrijheid van de patiënt voorop. Maar vind ik het ook belangrijk dat ik duidelijke structuur bied vanuit mijn medische expertise. Ik hoop dat de patiënt vertrouwen heeft in mij als professional en van daaruit samen met mij de juiste beslissing wil maken. 


Coach/Trainer
Mijn analytisch denkvermogen maakt dat ik snel tot de kern kom. Dat ik verbanden helder kan schetsen en benoemen. Groepsdynamica heeft hierin mijn specifieke interesse. Het mooiste vind ik het, wanneer ik zie dat de ander stil staat bij zichzelf en tot een nieuw inzicht komt.


Docent/spreker
Voor mij is spreken voor een groep veel meer dan overdragen van kennis. Het is algemeen bekend dat slechts een klein deel van wat besproken is, ook blijft hangen bij het publiek. Hier pas ik mijn lezingen/lessen/voordrachten dan ook op aan. Door veel te herhalen, te starten vanuit de kern, interactief te werken en de toehoorders continu te betrekken bij de inhoud. Het is mijn kracht om de groep tegenover mij mee te nemen in het verhaal en te binden. Zodat vanuit die gezamenlijkheid veel meer kennisoverdracht plaats vindt.


Opleidingen
1999-2000 Biomedische wetenschappen, Universiteit van Antwerpen
1999-2006 Geneeskunde, Universiteit van Antwerpen
2003-2006 Academische initiële lerarenopleiding, Universiteit van Antwerpen
2006-2013 Specialisatie Reumatologie, Erasmus MC en Franciscus Gasthuis Rotterdam
2016           Coaching Basics, Europees Instituut (onderdeel van De Baak)
2017           Behalen doctoraat aan de Erasmus Universiteit (titel proefschrift: Cardiovascular risk factors in rheumatoid arthritis patients, diagnosis and treatment: A report of the FRANCIS)

%d bloggers liken dit: