Welkom

Arts

Mijn loopbaan als arts is geen rechte lijn.  Al is er wel een rode draad.

Die rode draad is mijn passie en aandacht voor de mens achter de patiënt. De basis van komen tot een goede diagnose en gewenste behandeling begint bovenal bij luisteren naar de patiënt en aansluiten bij diens behoeftes. Ook ten aanzien van behandeling en herstel

Verhalenverteller

Schrijven geeft me gelegenheid om verhalen te delen met meerdere mensen. Gebeurtenissen die het vertellen waard zijn, overdenkingen die ik graag deel. Ik heb plezier in het schrijven en hoop lezers te raken en aan het denken te zetten.

Docent

Voor mij is spreken voor een groep veel meer dan overdragen van kennis. Het is het vertellen van een verhaal en de kunst is de toehoorders hier stap voor stap in mee te nemen. Door veel te herhalen, te starten vanuit de kern, interactief te werken en de toehoorders continu te betrekken bij de inhoud wordt het een dynamisch geheel. Zodat vanuit die gezamenlijkheid veel meer kennisoverdracht plaats vindt.

Coach/trainer

Als trainer zie ik het als mijn taak om een veilige sfeer te creëren waarin iedere groep, in welke samenstelling dan ook, de veiligheid ervaart om open met elkaar in gesprek te gaan.

Vanuit die basis kan beweging ontstaan.