Coach – trainer medisch specialisten/personeel

Coach – trainer voor medisch specialisten en personeel

In 2016 volgde ik de door de NOBCO erkende post HBO-opleiding coach practitioner van het Europees Instituut. Een opleiding die een grote verrijking was voor mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn ontwikkeling als hulpverlener. Ik leerde en ervoer de kracht van gelijkwaardigheid in het contact. De basis van coaching, die zo anders is dan de hiërarchische manier van denken die zo natuurlijk is in de medische wereld. Ik sta sinds deze opleiding fundamenteel anders in mijn vak als arts.

In het coachen van teams zie ik mijn arts rol en docentrol samenkomen. Vanuit oog voor het proces, aandacht voor het individu en een scherpe analyse op de onderlinge dynamiek ontstaat er een training op maat.

Bij teams kun je natuurlijk denken aan vakgroepen of maatschappen, teams verpleegkundigen of managementteams. Maar ook interessant is om vak en discipline overstijgend te werken met groepen. Bijvoorbeeld door een groep te definiëren als een groep polimedewerkers of alle medewerkers van een (verpleeg)afdeling. Dan ontstaat er een mix van diverse rangen en beroepen. Een doorsnede van de organisatiestructuur. Dan zitten managers, dokters, secretaresses en verpleegkundigen zij aan zij. Dan ontstaan er nieuwe verbanden.

Net als in mijn eigen carrière pad, in mijn verhalen en als arts, begeef ik mij ook als trainer graag buiten gebaande paden. Omdat daar de winst zit.

Meer over mijn activiteiten is te vinden op www.soepelsamenwerken.nl